ทหารซ่อมบ้านประชาชน

3/5/2019

ศิริเกษ หมายสุข

ทหารกองกำลังสุรนารีระดมกำลังร่วมกับ อส.และ อบต.ซ่อมแซมบ้านเรือนชาวบ้านที่ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 104 หมู่ 14 บ้านซำตาโตง  ต.พราน อ.นหาญ  จ.ศรีสะเกษ  พลตรีกิตติศักดิ์  บุญพระธรรมชัย  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  6  ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้าน  ตามโครงการครอบครัวเดียวกัน โดยได้สร้างบ้านและมอบให้แก่  พลทหารบุญทน พลรักษา สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่  23  ผลัดที่  2 / 61  โดยมีนายคมป์ สังข์วงษ์  นายอำเภอขุนหาญ  พร้อมด้วย  นายสิริดนย์  น้าวิไลเจริญ  นายกเทศมนตรี  ต.ขุนหาญ  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ชมรมแม่บ้านทหารบก  และประชาชน  เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้  รวมทั้งได้นำสิ่งของเครื่องใช้มอบให้แก่  พลทหารบุญทน  อีกด้วย  ทั้งนี้  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  โดยมี  พันโทที  เพิ่มผล  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่  3  กรมทหารราบที่  23  เป็นผู้กล่าวรายงาน  


จากนั้น  พลตรีกิตติศักดิ์  บุญพระธรรมชัย  และคณะ  ได้ดินทางไปที่บ้านดาน  หมู่  2  ต.โนนสูง  อ.ขุนหาญ   จ.ศรีสะเกษ  เพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลทหารจากหน่วยเฉพาะกิจที่  1  หน่วยเฉพาะกิจที่  3  กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย  จ.ศรีสะเกษ  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่  23  รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้ระดมกำลังพลทหาร  จำนวน  60  นาย  เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ประสบวาตภัย  จำนวน กว่า 100 ครัวเรือน  ซึ่งเกิดเหตุขึ้น  เมื่อวันที่  30  เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนให้แก่ราษฎรในเบื้องต้นต่อไป


นายคมป์  สังข์วงษ์  นายอำเภอขุนหาญ   กล่าวว่า  อ.ขุนหาญ  ได้ประสบวาตภัย  เมื่อวันที่  30 เม.ย. 2562  มีประชาชนได้รับผลกระทบบ้านเรือนเสียหาย  จำนวนกว่า 100 หลัง  ขณะนี้ได้สั่งการให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหาย  และรายงานให้  ผวจ.ศรีสะเกษ  ได้รับทราบแล้ว


ทางด้าน  นายสิริดนย์ น้าวิไลเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ  กล่าวว่า  ตนได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาล  ต.ขุนหาญ  เร่งสำรวจความเสียหาย  เพื่อพิจารณาอนุมัติให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ซึ่งบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังโดยสิ้นเชิง  จะได้รับการช่วยเหลือไม่เกิน  33,000 บาท  ยุ้งฉาง  และคอกสัตว์  จะได้รับการช่วยเหลือไม่เกิน  5,000 บาท  หากประชาชนที่ได้รับความเสียหายทั้งบ้านเรือน ยุ้งฉางและคอกสัตว์ ก็จะได้รับไม่เกิน 38,000 บาท  นอกจากนี้  เทศบาล  ต.ขุนหาญ  ได้ขอความอนุเคราะห์จากกองกำลังสุรนารี  กองทัพภาคที่  2  ได้จัดส่งทหารช่าง  จำนวน 60 นาย  มาทำการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ประสบวาตภัย  ให้สามารถเข้าอยู่อาศัยได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อไป

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com