ทหารช่วยน้ำท่วม

น้ำใจหลั่งไหล “ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน” ระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม!

เมื่อพุธวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 16.30น.  พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ณ ลานอเนกประสงค์ ในศาลาว่าการกลาโหม โดยสมาคมการค้าแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยเอเชีย และเครือข่ายบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม

มีความประสงค์บริจาคของอุปโภคบริโภคให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อนำไปมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

พลเอกณัฐ อินทรเจริญ

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุล และคาจิกิ เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน และยังคงส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนใน 32 จังหวัด กว่า 400,000 ครัวเรือน โดยเฉพาะ จ.อุบลราชธานี ที่ยังไม่พ้นวิกฤติ น้ำยังคงท่วมสูง ประชาชนต้องอยู่อย่างยากลำบาก ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนจะช่วยกัน ไม่ทอดทิ้ง พร้อมดูแลเยียวยาทุกความเสียหายอย่างเต็มที่ ทั้งการนำสิ่งของ น้ำดื่ม อาหารกระป๋อง  อาหารแห้ง ยารักษาโรค และของใช้ที่จำเป็นไปช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ ทหาร และทุกภาคส่วนจะยังคงอยู่ช่วยเหลือ ดูแลประชาชนให้ได้รับความปลอดภัย จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ทีมข่าว การทหาร

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com