ทหารพัฒนาภาค5พร้อม

18/12/2019

จ่าเดช

กองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 จัดอบรมเสริมความรู้ เตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชน ในทุกสถานการณ์

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่กองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  ได้เปิดอบรม unit school หลักสูตร “การปรนนิบัติบำรุงเบื้องต้นยานพาหนะ และเครื่องจักรกล”

โดย วิทยากรจาก บริษัท Caterpillar จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถในการปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ และเครื่องจักรกลให้กับกำลังพลของหน่วย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ ในการดูแลรักษา ปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ของหน่วยทุกชนิดให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจได้ตลอดเวลา ตามนโยบาย ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การอบรมดังกล่าว เป็นการเตรียมพร้อมในด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชน ในทุกสถานการณ์
สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com