ทหารพิษณุโลกติด1

25/3/2020

ปรีชา นุตจรัส

พิษณุโลก ผบ.บชร.3 นำกำลังพล ครอบครัว Bic Cleaning Day ตลาดชุมชนทหาร บ้านพัก หน่วยงาน


วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.ที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3) กองทัพภาคที่ 3 ได้นำกำลังพลของหน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมกำลังพลและครอบครัว ทำความสะอาด Big cleaning day บริเวณภายในตลาดหมู่บ้านทหาร ด้วยการล้างด้วยน้ำสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากตลาดแห่งนี้มีบุคคลในครอบครัวทหารจับจ่ายซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมาก


นอกจากนั้นยังทำความสะอาดใต้ถุนแฟลต บริเวณบ้านพัก และบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ในสำนักงาน โดยได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาลตำบลอรัญญิกอำเภอเมืองพิษณุโลก อีกด้วย


พร้อมกันนี้หน่วยปฏิบัติการจิตวิทยา กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3 ได้นำรถประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำปฏิบัติตนภายในหมู่บ้านพักทหาร ค่ายบชร.3 อีกด้วย


พล.ต.กิตติพงษ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากมีกำลังพล กองพันขนส่งที่ 23 มีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 คน ชั้นยศร้อยตรี กำลังพลดังกล่าวได้รักษาตัวอยู่สถาบันบำราศนราดูร แำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หลังจากมีข่าวนายทหารสนามมวยลุมพินี สำหรับที่เกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์มีการรับประทานอาหารด้วยยกัน ในกลุ่มเสี่ยงสูง 18 นาย


"การตรวจหาเชื้อผู้ที่ใกล้ชิดทั้ง 18 นาย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แจ้งผลการตรวจกำลังพลกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังจำนวน 18 นาย ผลไม่พบเชื้อออกมาเป็นลบ  ทั้ง 18 นาย แต่ยังคงใช้มาตรการให้กักอยู่ที่บ้านพัก รวมทั้งครอบครัวจนครบ 14 วัน ในวันที่ 27 มีนาคม 2563" ผบ.บชร.3 กล่าว

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com