ธรรมะสอนใจ

5/7/2019

ทีมข่าว ภาคใต้

เดินสายทำบุญ 9 วัด โดย สำนักมวลชนและกิจการพิเศษ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ธรรมะสอนใจ เดินสายถวายบุญ ไหว้พระ 9 วัด จัดกิจกรรมโดย สำนักมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เดินทางล่องเรือชมความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพในวงจรธรรมชาติ  ณ อุทยานนกน้ำทะเลน้อย จากนั้นเดินทางต่อไปทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าไตรจีวร จตุปัจจัย และถวายสังฆทาน ณ วัดเขาอ้อ อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นวัดลำดับที่ 9 ตามโครงการฯ ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดขึ้นในครั้งนี้สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com