ตม.แถลง

30/10/2019

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. แถลงผลการจับกุมและสรุปผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมของ สตม.ในห้วง 3 เดือน

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น  ณ. สตม.สวนพลู :  พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พรชัย ขันตี รอง ผบช.สตม.,  
พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ปฺฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา รอง ผบช.ตชด. ปฏิบัติราชการ สตม., พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ตม.2, พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ผบก.ตม.3 และ พล.ต.ต.พรชัย กลิ่นขจร ผบก.สส.สตม. แถลงผลการจับกุมและสรุปผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมของ สตม.ในห้วง 3 เดือน ดังนี้


1.สืบ ตม.2 สกัดและผลักดัน เครือข่ายการพนันออนไลน์ข้ามชาติ จำนวน 231 ราย
2.ตม.นครปฐม บก.ตม.3 รวบ พระ 2 รูป และสามเณร 2 รูป ชาวกัมพูชาหลบหนีเข้าเมือง อาศัยผ้าเหลืองออกบิณฑบาตเรี่ยไรเงินชาวบ้าน
3.กก. บก.สส.สตม. รวบชาวโอมานต้มตุ๋นผ่านธุรกรรมออนไลน์มูลค่ารวม 10 ล้านบาท
4.กก.4 บก.สส.สตม. ใช้ฐานข้อมูลไบโอเมตริกซ์จับชาวจีน
5.สรุปผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมของ สตม.ในห้วง 3 เดือน โดยมียอดจับกุมรวม 84,009 ราย ดังนี้
1.กระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
-การหลบหนีเข้าเมือง จำนวน 29,792 ราย
-การอยู่เกินกำหนดอนุญาต (OVERSTAY) จำนวน 21,841 ราย
-การแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.37 จำนวน  3,779 ราย
-การแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.38 จำนวน 15,855 ราย
-การนำหรือพาหรืออุปการะช่วยเหลือ จำนวน 16 ราย
-การให้ที่พักอาศัยซ่อนเร้น ช่วยเหลือ จำนวน 44 ราย
-อื่น ๆ (1) จำนวน 262 ราย
รวม  71,589 ราย2.กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
-การปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม จำนวน 49 ราย
-ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จำนวน 24 ราย
-ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย  จำนวน 5 ราย
-ความผิดเกี่ยวกับเพศ  จำนวน 2  ราย
-อื่น ๆ (2) จำนวน 44 ราย
รวม  124 ราย


3.กระทำผิดตามพระราชบัญญัติอื่น ๆ
-พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560  จำนวน 1,080 ราย
-พ.ร.บ. การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551  จำนวน 12 ราย
-พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประ เวณี พ.ศ.2539  จำนวน 71 ราย
-พ.ร.บ.อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนฯ พ.ศ.2490  จำนวน 23 ราย
-พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522  จำนวน 649 ราย
-จับกุมตามหมายจับ  จำนวน 539 ราย
-อื่น ๆ (3) จำนวน 617 ราย
รวม  2,991 ราย

4.ปฏิเสธการเข้าเมืองตาม มาตรา 12 จำนวน  9,305 ราย

(1) ประเภทอื่น ๆ หมายถึง บุคคลต่างด้าวที่กระทำผิด พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ฯ ข้อหาอื่น เช่น เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ฯลฯ
(2) ประเภทอี่น ๆ หมายถึง บุคคลที่กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญาข้อหาอื่น  เช่น  แจ้งความเท็จ ,  ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน , ให้สินบนเจ้าพนักงาน ฯลฯ
(3) ประเภทอื่น ๆ หมายถึง บุคคลที่กระทำผิดตาม พ.ร.บ.อื่น ๆ  เช่น  พ.ร.บ.อาวุธปืน , พ.ร.บ.การพนัน  ฯลฯ

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. กล่าวว่า ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรื่องการควบคุมกำกับดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอาศัยหรือเข้ามาเพื่อท่องเที่ยวในประเทศไทย  โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. มอบหมายให้ สตม. ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีหมายจับตำรวจสากล หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือเป็นลักษณะการกระทำผิดเข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ  

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีมาตรการในการตรวจสอบ กวดขัน และปราบปรามการกระทำความผิดในด้านต่างๆ รวมถึงการเฝ้าระวังบุคคลทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นๆ ที่มีหมายจับและมีการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย หากประชาชนท่านใดพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด กรุณาแจ้งมายัง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507  ซ.สวนพลู  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1178  หรือที่ www.immigration.go.th  จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com