ตรวจคุณภาพอาหารพัทยา

27/4/2019

อธิบดี บุญชารี

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค  สำนักการสาธารณะสุขเมืองพัทยา  ตรวจสอบคุณภาพร้านอาหาร  ทุกร้านในห้าง สรรพสินค้า เทอร์มินอล 21  หลังจากที่เปิดให้บริการใหม่  หวังสร้างความชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและสร้างมาตราฐานด้านอาหาร


เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา ที่ เทอร์มินอล 21  นางบุปผา ส่งสกุลชัย หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค  สำนักการสาธารณะสุขเมืองพัทยา  นำทีมเจ้าหน้าที่กว่า 12  นาย  ลงพื้นที่ร้านอาหาร และฟูดคอส  ทั่วทั้งห้างสรรพสินค้า กว่า 119 ร้าน   ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบมาตรฐาน  ความสะอาดในด้านต่างๆ  อาทิ  เรื่องของความสะอาดของสถานที่ปรุงอาหาร , ความสะอาดของภาชนะ   ตามข้อกำหนดของสุขาภิบาลอาหาร


โดยหลังสุขาภิบาลอาหารที่เน้นในวันนี้ประกอบไปด้วย  การตรวจสอบสถานที่รับประทานอาหาร เตรียม – ปรุง – ประกอบอาหาร ต้องสะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน   ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้า หรือในห้องน้ำ ห้องส้วม และต้องเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้น อย่างน้อย 60 ซม.   ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของอาหารทางราชการ เช่น เลขสารบบอาหาร เครื่องหมาย รับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)


 อาหารสดล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุง หรือเก็บ การเก็บอาหารประเภทต่างๆ ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน อาหารประเภท เนื้อสัตว์ดิบ เก็บในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส  , อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. , น้ำแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาดเก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิด ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามสำหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. และต้องไม่มีสิ่งของอย่างอื่นแช่รวมไว้ , ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างภาชนะแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง


หรือล้างด้วยน้ำไหล และที่ล้างภาชนะ ต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. , เขียงและมีด ต้องมีสภาพดีแยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ และผัก ผลไม้  , ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่ง สะอาด หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.  

สำหรับการเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อไปตรวจสอบในวันนี้  พบว่าใช้เวลาในการเพาะเชื้อ 17 ชม. โดยพรุ้งนี้ก็น่าจะทราบผล  หากพบว่าผลการตรวจสอบไม่พบสารปนเปื้อนหรือเชื้อโรคในตัวอย่างอาหาร  ก็เตรียมที่จะออกป้ายคลีนฟู๊ดกู๊ดเทสต่อไป....

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com