ตรวจป่า

29/10/2019

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

อุทยานแห่งชาติขุนน่าน สบอ.13 (แพร่ )ออกตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (Smart Patrol)

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ จังหวัดน่าน  นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์ ใสสะอาด หน.อุทยานแห่งชาติขุนน่าน สบอ.13 (แพร่) พร้อมด้วย จนท. อช.ขุนน่าน ชุดลาดตระเวนที่ 2 ออกตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (Smart Patrol)

ตามคำสั่งอุทยานแห่งชาติขุนน่าน ที่ 67/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่อุทยานแห่งชาติตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System) บริเวณพื้นที่ป่าลำน้ำว้าและพื้นที่ป่าสันวังกาด ท้องที่ บ.นาบง ม.14 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ไปสิ้นสุดที่หน่วยพิทักษ์ฯ ขน.2 (ห้วยหลวง) รวมระยะทางในการลาดตระเวนทั้งสิ้น 7.8 กิโลเมตร พบปัจจัยนิเวศ พบร่องรอยสัตว์ป่า ไม่พบผู้กระทำผิด

และบริเวณดอยสวนป่า โครงการ ท้องที่บ้านดงผาปูน และป่าห้วยคราม ป่าลำน้ำมาง ท้องที่บ้านวังปะ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เริ่มต้นไปสิ้นสุดที่หน่วยพิทักษ์ฯ รวมระยะทางในการลาดตระเวนทั้งสิ้น 9.8 กิโลเมตร พบปัจจัยนิเวศ พบร่องรอยสัตว์ป่า ไม่พบผู้กระทำผิด เช่นกัน


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com