ตู้ปันสุขบางคูรัด

12/5/2020

ทีมข่าว NAT

รพ.สต.ม.3 บางคูรัด และอดีตผู้ใหญ่บ้าน จัดตู้ปันสุข ให้ผู้ขาดแคลน และได้รับผลกระทบ จากวิกฤตโควิด19
เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 12 พ.ค. ที่ผ่านมา ที่ จังหวัดนนทบุรี นางสาวจันทนา มงคล ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง ได้จัดตั้งตู้ปันสุขไว้ที่หน้าห้องตรวจ เพื่อแบ่งบันให้กับผู้ขัดสนอาหารขณะเดียวกัน ที่บ้านเลขที่ 12/3 หมู่ 3 ถนนเลียบคลองนายแฉ่งฝั่งเหนือ ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง ซึ่งเป็นบ้านของ นางยุพิน โพชน์พันธ์ อดีตผู้ใหญ่บ้าน ได้มีตู้ปันสุข ตั้งอยู่หน้าบ้าน โดย นางยุพิน เห็นข่าวทางโทรศัพท์ ว่า หลายแห่งจัดทำตู้ดังกล่าวขึ้น จึงต้องการทำบ้าง เพื่อช่วยเหลือ ผู้มีผลกระทบ จากวิกฤตโควิด19 ในชุมชนใกล้เคียงผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ที่ริเริ่ม ตู้ปันสุข คือ นายสุภกฤษ กุลชาติวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด เจ้าของเพจรู้รอบตอบโจทก์ธุรกิจ และสมาชิกกลุ่มอิฐน้อย โดยนำตู้ไปว่างไว้ตามแหล่งชุมชน และให้ผู้คนซื้อของมาใส่ คนละเล็ก ละน้อย เพื่อแบ่งบันให้กับ ผู้ขาดแคลน ที่ผ่านไปมา อันจะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com