ว.ดุสิตธานีจัดพิธีจองเปรียงลอยพระประทีป

8/11/2019

อธิบดี บุญชารี

ว.ดุสิตธานีจัดพิธีจองเปรียงลอยพระประทีป

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดพิธีจองเปรียงลอยพระประทีป สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย และให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรม

(7 พ.ย.62) เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา วิทยาลัยดุสิตธานี จัดงาน “พิธีจองเปรียงลอยพระประทีป” โดยได้รับเกียรติจาก นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายศักดา กาญจนวนาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ

“พิธีจองเปรียงลอยพระประที” จัดโดยนักศึกษาวิชา สาขาการจัดการนิทรรศการและการประชุม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ให้นักศึกษาและบุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกันภายในวิทยาลัย และเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งภายในงานจัดให้มีการแสดงผลงานของนักศึกษา การแสดง “ฟ้อนขันดอก” การแสดงโขน จากนักเรียนโรงเรียนเมืองพัยทา 8 การแสดงดนตรีโฟล์คซอง และการประกวดนางนพมาศ นอกจากนั้นทางคณะผู้จัดงานยังร่วมสนองนโยบายรัฐบาลด้วยการใช้กระทงย่อยสลายได้ เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติให้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืน


สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com