วันไผ่โลก2564

19/9/2021

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

เวียงสาจัด วันไผ่โลก


เมื่อวันที่18 กันยายน ที่ผ่านมาที่บริเวณป่าชุมชน บ้านสันติสุข ต.และ อ.เวียงสา จ.น่าน ได้จัดกิจกรรม วันไผ่โลก โดยมี พันตรี พิบุญชัย ณ ลำพูน จากสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ร่วมกับ นายปัญญวัฒน์ อุดมราช ผจก.ธกส. สาขาเวียงสา นายพิชิต ซองการ ผู้ใหญ่บ้านสันติสุข และนายจุลศักดิ์ อินต๊ะ เจ้าของร้าน จุลดาภัณฑ์ ร่วมกับปลูกต้นไผ่ ซางหม่น ในพื้นที่ประมาณ 17 ไร่เศษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันไผ่โลก ก่อตั้งโดย องค์กรไผ่โลก the world Bamboo Organization หรือ WBC ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2525 มีจุดประสงค์ให้นานาประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของไม้ไผ่ต่างๆ  ส่งเสริมการปลูก และการใช้ประโยชน์อย่างยั้งยืน

สำหรับประเทศไทย ผู้ที่ให้ความสำคัญกับ วันไผ่โลก และนำเข้ามาในเมืองไทย คือ นายชลทิศ สุรัสวดี อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ ซึ่งในปัจจุบัน วันไผ่โลกในเมืองไทยก็ซบเซาลง ไม่เหมือนในอดีต

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com