วันเด็กเขาไม้แก้ว

10/1/2020

อธิบดี บุญชารี

นายจักกฤช ไกรมาตย์ ร่วมกิจกรรมพร้อมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว

เมื่อเช้าของวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ร่วมกับคณะครู อาจารย์ และองค์การปกครองท้องถิ่น ได้จัดให้มีงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้น

โดยมีจุดประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และห่าไกลจากสิ่งเสพติด และเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนและครู อาจารย์ การเลี้ยงอาหารเครื่องดื่ม แจกของขวัญของรางวัลมากมาย ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ นายจักกฤช ไกรมาตย์ อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เขต 7 ชลบุรี ได้ไปร่วมงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็ก พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com