วันเด็กพัทยา6

10/1/2020

ณัฐภัทร บุญชารี

ร.ร.เมืองพัทยา 6 ยกกองทัพของขวัญ ของรางวัลมามอบให้กับเด็กๆ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี'63

เมื่อเช้าวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติประปี 2563 ล่วงหน้า

เพื่อให้เด็กมีเวลาไปร่วมงานวันเด็ก ตามหน่วยราชการและองค์กรเอกชน จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ

โดยภายในงานได้รับเกียรติ จากนายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) อ่านสารวันเด็กนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2563 พร้อมอ่านคำขวัญวันเด็ก ที่ ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

นอกจากนี้ยังได้มีการมอบุทนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 108 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,000 บาท ทั้งนี้ยังได้มีการจัดการแสดงบนเวที ของเด็กนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 6 ใน แต่ละระดับชั้น และการละเล่นพร้อมทั้งแจกของขวัญของรางวัลให้กับเด็กที่มาร่วมงานได้แบกของขวัญกลับบ้าน ทั้งนี้ผู้ปกครองและผู้ประกอบการต่างร่วมนำอาหารและเครื่องดื่มมาให้บริการแก่เด็กได้รับประทานกันแบบฟรี ๆ สร้างความสุนกสนานให้กับเด็กเป็นอย่างมากสนใจลงโฆษณา 0924499542 หรืออีเมล์ newsaround.th@gmail.com